1

 

1 大陸 (總代理)
3A 球 狀
3A 條 狀
3A 活化粉
3A-EPG
中空玻璃專用
1

韓國(總代理)

3A(球狀)
3A (粉狀)
3A (漿狀-唯一)
1 美國uop分子篩
3 A (球狀)
3 A (條狀)
3 A (粉狀)

 

 

1

 

1

 

 

1公司願景

創造價值以爭取客戶與供應商對公司之信心與認可。

藉企業之成長與獲利,以滿足股東與員工對公司之期望。

因應市場所需,協助企業獲得最大利潤與優於同業之核心競爭能力。

培養高效能之經營團隊,以因應產業快速變化之特色與挑戰。

1

 

 

 

隱私權聲明法律條款版權所有:嘉烈達集團(喜田屋貿易公司)@2007